• تلفن: 32518888-034
  • ایمیل: info@hadishpishro.ir
  • ساعات کاری: 08:00-20:00

مشاوره و طراحی

خدمات “هدیش الکترونیک” در این حوزه مشتمل بر دو رويكرد مي باشد. در رويكرد نخست اين شرکت در نقش مشاوري امین و صادق تلاش مي كند تا به مدیران سازمان ها در خصوص انتخاب هاي موجود در اين زمینه و گزینش بهترین محصول با توجه به مختصات سازمانی ایشان ياري رساند.

در رويكرد دوم “هدیش الکترونیک”، در نقش شرکت تخصصی مهندسی مشاور تلاش مي كند تا با بهره گيري از تكنيك هاي نياز سنجي، تطابق سطح تکنولوژی با فعالیت هاي فعلی و اهداف بلند مدت يك سازمان, بهترین راهکار پیشنهادی خود جهت راه اندازی پروژه مورد نظر را ارائه دهد. در اين حالت، سازمان هاي متقاضی مي توانند به منظور جلوگیری از اتلاف منابع سازمانی، کاهش هزینه هاي عملیاتی در كوتاه و بلند مدت و با هدف افزایش كارآمدي و تطابق با ديگر عناصر سازمانی و نيازها و افق آتی يك سازمان از خدمات مشاوره کارشناسان هدیش الکترونیک  بهره مند شوند.