• تلفن: 32518888-034
  • ایمیل: info@hadishpishro.ir
  • ساعات کاری: 08:00-20:00

تامین و تجهیز

در صورتی که سفارش مشتری صرفاً مشتمل بر تأمین محصولات و تجهیزات فنی باشد, معاونت بازرگانی شرکت با اتکاء به موجودی محصولات در انبارهای خود این امکان را دارد تا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت سفارشات را فراهم آورده و تحویل مشتریان نماید. گفتنی است در حال حاضر در انبار شرکت بیش از 5 هزار شماره قطعه و 100 هزار وسیله الکترونیکی آماده تحویل وجود دارد