زمانی که تمامی تجهیزات شبکه از قبیل روتر ها، سوئیچ ها و سرورها در رک سرور قرار می‌گیرند، باید به نحوه کابل‌کشی آن ها نیز دقت نمود، چراکه در صورت عدم وجود برنامه مناسب جهت آرایش کابل های داخل رک سرور، کابل های شبکه با یک حالت بی‌نظم به یکدیگر تنیده می شوند. در این حالت مدیریت کردن کابل ها برای تکنیسین‌های شبکه و کارشناسان بسیار دشوار خواهد شد. برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی باید قبل از پیاده سازی رک سرور در رابطه با نحوه آرایش آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.