PEC-RT 1-10kVA

۲۸ بهمن ۱۳۹۵

PEC-RT 1-3kVA: 1ph/1ph

ویژگی‌ها منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) دارای تکنولوژی Online Double Conversion فرکانس بالا و IGBT تک فاز ورودی/ تک فاز خروجی در مدلهای: PEC-RT1101 PEC-RT1102 PEC-RT1103 […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

PEC-RT 6-10kVA: 1ph/1ph

ویژگی‌ها منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) دارای تکنولوژی Online Double Conversion فرکانس بالا و IGBT تک فاز ورودی/ تک فاز خروجی مدل: PEC-RT 1106 PEC-RT 1110 […]