Stand Alone 7.5-500kVA

۲۸ بهمن ۱۳۹۵

Power Scale 10-50kVA

ON LINE راندمان بسیار بالا(بیش از ۹۵%) حداقل هارمونیکهای جریان در ورودی ضریب توان خروجی ۰٫۹ قابلیت پارالل تا ۲۰ دستگاه سطح DC متغیر و در […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵

Power Wave 33 60-500kVA

ویژگی‌ها ضریب توان خروجی یک دارای راندمان ۹۵٫۵% قابلیت پارالل تا ۱۰ دستگاه(حداکثر توان ۵۰۰۰KVA) سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده مناسب برای استفاده […]