پشتیبانی

دفتر مرکزی

کرمان,ابتدای خ احمدی غربی,مجتمع مهندسی هدیش الکترونیک پیشرو
+۹۸(۰)۳۴۳۲۵۱۷۲۱۲
info@hadishpishro.ir


پشتیبانی

پناهی ۰۹۱۳۵۳۱۶۰۰۷

حسن خانی ۰۹۱۹۳۶۳۱۹۵۱

info@hadishpishro.ir


مایلید چه چیزی را بدانید؟

نام شما (الزامی)
ایمیل شما (الزامی)
موضوع

پیام شما