Power Scale 10-50kVA

  • ON LINE
  • راندمان بسیار بالا(بیش از ۹۵%)
  • حداقل هارمونیکهای جریان در ورودی
  • ضریب توان خروجی ۰٫۹
  • قابلیت پارالل تا ۲۰ دستگاه
  • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی از سایت Newave بروی Newave کلیک نمایید.