دزدگیر A200

دزدگیر A200

چهار زون باسیم
یک زون بی سیم
دینگ دانگ قابل کنترل
زون ۲۴ ساعته NO & NC
حالت نیمه فعال
شارژ اتوماتیک
فرمان در بازکن
امکان فعال و غیر فعال سازی از طریق تلفن کننده
خروجی منفی جهت اتصال به تلفن کننده برای گزارش از وضعیت دستگاه