CAT6 UTP LSZH

  •  .مطابق استانداردهای  ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸
  • ۴.زوج کابل %۱۰۰ مس
  • . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE
  • . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا
  • . روکشکابل از جنس LSZH
  • کاربرد:
  • . فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی
  • . انتقال داده با سرعت ۱۰۰۰Mbps
  • . پشتیبانی از فرکانس ۲۵۰MHZ
  • . با تضمین تست فلوک