CAT6 SFTP LSZH

 • . مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸
 • . ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس
 • . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE
 • . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا
 • . سیم تخلیه،فویل و شیلد از جنس آلومینیوم
 • . روکشکابل از جنسLSZH
 • کاربرد:
 • . فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی
 • . انتقال داده با سرعت ۱۰۰۰Mbps
 • . پشتیبانی از فرکانس ۲۵۰MHZ
 • . با تضمین تست فلوک