CAT6 AUTP

  • . مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸
  • ۴. زوج کابل %۱۰۰ مس
  • .روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE
  • .دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا
  • .روکش کابل از جنس PVC
  • کاربرد:
  • . در تمامی شبکه های خانگی،شرکت های کوچک و اماکن بدون نویز محیطی
  • . انتقال داده با سرعت ۱Gb/s   تا ۱۰Gb/s
  • . پشتیبانی از فرکانس ۵۰۰MHZ
  • . با تضمین تست فلوک