CAT6 AUTP LSZH

  • . مطابق استاندارد ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸
  • . ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس
  • . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE
  • . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا
  • . روکشکابل از جنسLSZH
  • کاربرد:
  • . فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی
  • . انتقال داده با سرعت ۱Gb/s   تا۱۰Gb/s
  • . پشتیبانی از فرکانس ۵۰۰MHZ
  • . با تضمین تست فلوک