پیام مدیرعامل

با یاد هستی بخش
سالهاست نگرش سرمایه گذاری درکشور، بسوی سرمایه گذاری واسطه ای (دلالی) کوتاه مدت سوق داده شده است.واین فرهنگ اشتباه علاوه بر شرکتهای سرمایه گذاری، بنگاه ها و منابع سرمایه بزرگ، اقشار خرد جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.این آموزه غلط که یک ایپیدمی غیر قابل تغییر شده، نقش دلال گونه پررنگی به تمام بافت جامعه بخشیده است که مضرات جبران ناپذیری را بر ساختار زیربنایی مملکت وارد نموده و همچنان عمیق تر نیز میشود .
در بررسی عوامل پیشرفت و سود آوری مدیریت شده مشاهده میکنیم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منابع سرمایه گذاری چه خرد و چه کلان تمامی توان خود را درگیر مقوله تولید واحیاء صرف نموده اند از کارخانه های شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ گرفته که آغاز گر این رنسانس اند تا کارگاه های کوچک خانگی که تابع این طرح مبتنی بر اصول پایه ای اقتصادی شده اند.
الگویی که اکنون در کشور ما توسط رسانه پایه ریزی میشود (برنامه طرح های کارگاه های کوچک و زود بازده سود آور ) کمی دیر اما سازنده و رو به جلو نمود یافته است.
کشور ایران به دلیل پتانسیل بسیار بالای منابع نیروی انسانی، انرژی و معدنی بستر مناسبی است جهت انواع سرمایه گذاری های بسیار سود آور در بخش فن آوری اطلاعات، کنترل هوشمند انرژی و بهره مندی از منابع معدنی که در کوتاه ترین زمان ممکن با آینده ای از تکنولوژی IT که مبین تجلی پیشرفت بشر در دامنه تکنولوژی است.
مجموعه متخصص ما در این بخش گسترده سالهاست مطالعات بسیاری نموده که روش آن به کار گیری نیروهای متخصص و بهره برداری از سیستم های IT را شامل بوده و نتایج کاملا قابل قبول و رضایت بخشی را برای ما به دنبال داشته است.و حال توصیه این مجموعه به نگاه مدیران کشور در بخش فن آوری اطلاعات، در سرمایه گذاران چه اندک چه کلان، ورود به منطقه امن سرمایه گذاری توصیه شده ما در سه بخش اطلاعات،کنترل انرژی و معادن است.
ما برای شما برنامه زمان بندی و مرحله ای (پله کانی )سرمایه گذاری تعریف نموده ایم مشارکت شما در این پروژه های منحصر به فرد و دانش بنیان که انحصارا ً در اختیار مجموعه ماست نه تنها میتواند امنیت شغلی و سودآوری قابل توجه برای شما به ارمغان آورد بلکه نسبت به پیشرفت اهداف والای ملی مثمر ثمر خواهد بود.
به امید به روزی
کافی زاده
۱ آبان ۱۳۹۸

Robber breaks into escape space. Then, calls 911 because he can not move out

Robber breaks into escape space. Then, calls 911 because he can not move out A burglar called 911 four occasions when he got stuck in a […]
۱ آبان ۱۳۹۸

A Site Disabled Veteran Owned Small Business

A Site Disabled Veteran Owned Small Business Information of Brides Web Sites, Get Bride, Marry Me, Fall in Like, Romantic Date, First Date Some Ideas And […]
۱ آبان ۱۳۹۸

Whats A Mail Order Bride 2019 – mainly because that the nineteenth century, marital relationship agents have been completely actually linking solamente usa males along with girls.

Whats A Mail Order Bride 2019 – mainly because that the nineteenth century, marital relationship agents have been completely actually linking solamente usa males along with […]
۱ آبان ۱۳۹۸

Top Ten Best Free Internet Site Builders

Top Ten Best Free Internet Site Builders You will introduce your private or business that is small to get some feedback from your own buddies and […]
۱ آبان ۱۳۹۸

Here is what dating is much like in 20 nations throughout the world

Here is what dating is much like in 20 nations throughout the world Dating may be various all over the globe. Cinema Slate Fed up with […]
۳۰ مهر ۱۳۹۸

Youngster wedding: Facts from around the globe

Youngster wedding: Facts from around the globe “I stated to my moms and dads, ‘Right now, we don’t need to get hitched. I’ve a long life […]
۳۰ مهر ۱۳۹۸

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
۳۰ مهر ۱۳۹۸

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
۳۰ مهر ۱۳۹۸

Get Pro Essay Writing Service Ratings!&Easy APA Formatting with Microsoft Term

Get Pro Essay Writing Service Ratings!&Easy APA Formatting with Microsoft Term Clients looking for professional essay writing services might have a difficult time particularly if it’s […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

Almost Complimentary Website Hosting

Almost Complimentary Website Hosting Restricted time offer: obtain an SSL certification at no cost ۳۰-day guarantee that is money-back Why Hostinger? Only at Hostinger, we realize […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

How Exactly Does Mail Purchase Perform?

How Exactly Does Mail Purchase Perform? Providing services and services and products people need it is part of starting a mail purchase company. Related Articles ۱ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

۵ associated with the Best CBD goods for handling Winter Glooms

۵ associated with the Best CBD goods for handling Winter Glooms Once we approach winter months period, conditions are bound to drop, which entails our emotions […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

Fe y Consuelo Understanding Details In Vibrant

Fe y Consuelo Understanding Details In Vibrant Many Noticeable Mail Order Bride Solution That will enable you to definitely it’s much superior workout first what you […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

Simple Tips To Avert Frauds On Mail Purchase

Simple Tips To Avert Frauds On Mail Purchase We’ve large amount of amounts of Ukrainian ladies joining our web site, and essentially every one of them […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

Russian Blue Cat Ideas and Personality Faculties

Russian Blue Cat Ideas and Personality Faculties If you should be looking for a pet that is mild and loving, the Russian azure could be the […]
۲۹ مهر ۱۳۹۸

Hausarbeit schreiben lassen, Nützliche Tipps von

Hausarbeit schreiben lassen, N�tzliche Tipps von Diese Vorlagentexte zu einem bestimmten Thema k�nnen dabei behilflich sein, die eigene Bachelor-Thesis zu erstellen. Falls Sie sich mit dem […]
۲۸ مهر ۱۳۹۸

rusian mail order

More than one-half of the fairer ru brides living in our country are certainly not averse to hooking up lifestyle witha guy of a various race […]
۲۷ مهر ۱۳۹۸

rusian mail order

All ru bride-to-bes dreams of efficiently weding and making a solid and happy family. Every Russian new bride possess various criteria. Some yearn for the man […]
۲۷ مهر ۱۳۹۸

rusian mail order

Russian females are actually one of the most lovely- this is a common saying that you become aware of them. You need to possess additionally listened […]
۲۷ مهر ۱۳۹۸

Weebly Connect, professional, company or business strategy: Which plan must I select?

Weebly Connect, professional, company or business strategy: Which plan must I select? Not certainly which Weebly premium choice is most effective for you? This informative article […]