پیام مدیرعامل

با یاد هستی بخش
سالهاست نگرش سرمایه گذاری درکشور، بسوی سرمایه گذاری واسطه ای (دلالی) کوتاه مدت سوق داده شده است.واین فرهنگ اشتباه علاوه بر شرکتهای سرمایه گذاری، بنگاه ها و منابع سرمایه بزرگ، اقشار خرد جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.این آموزه غلط که یک ایپیدمی غیر قابل تغییر شده، نقش دلال گونه پررنگی به تمام بافت جامعه بخشیده است که مضرات جبران ناپذیری را بر ساختار زیربنایی مملکت وارد نموده و همچنان عمیق تر نیز میشود .
در بررسی عوامل پیشرفت و سود آوری مدیریت شده مشاهده میکنیم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منابع سرمایه گذاری چه خرد و چه کلان تمامی توان خود را درگیر مقوله تولید واحیاء صرف نموده اند از کارخانه های شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ گرفته که آغاز گر این رنسانس اند تا کارگاه های کوچک خانگی که تابع این طرح مبتنی بر اصول پایه ای اقتصادی شده اند.
الگویی که اکنون در کشور ما توسط رسانه پایه ریزی میشود (برنامه طرح های کارگاه های کوچک و زود بازده سود آور ) کمی دیر اما سازنده و رو به جلو نمود یافته است.
کشور ایران به دلیل پتانسیل بسیار بالای منابع نیروی انسانی، انرژی و معدنی بستر مناسبی است جهت انواع سرمایه گذاری های بسیار سود آور در بخش فن آوری اطلاعات، کنترل هوشمند انرژی و بهره مندی از منابع معدنی که در کوتاه ترین زمان ممکن با آینده ای از تکنولوژی IT که مبین تجلی پیشرفت بشر در دامنه تکنولوژی است.
مجموعه متخصص ما در این بخش گسترده سالهاست مطالعات بسیاری نموده که روش آن به کار گیری نیروهای متخصص و بهره برداری از سیستم های IT را شامل بوده و نتایج کاملا قابل قبول و رضایت بخشی را برای ما به دنبال داشته است.و حال توصیه این مجموعه به نگاه مدیران کشور در بخش فن آوری اطلاعات، در سرمایه گذاران چه اندک چه کلان، ورود به منطقه امن سرمایه گذاری توصیه شده ما در سه بخش اطلاعات،کنترل انرژی و معادن است.
ما برای شما برنامه زمان بندی و مرحله ای (پله کانی )سرمایه گذاری تعریف نموده ایم مشارکت شما در این پروژه های منحصر به فرد و دانش بنیان که انحصارا ً در اختیار مجموعه ماست نه تنها میتواند امنیت شغلی و سودآوری قابل توجه برای شما به ارمغان آورد بلکه نسبت به پیشرفت اهداف والای ملی مثمر ثمر خواهد بود.
به امید به روزی
کافی زاده