بهترین راه به منظور حفاظت و پیشگیری از آتش احتمالی ایجاد شده در اتاق سرور، استفاده صحیح و اصولی از درب ضدحریق اتاق سرور می باشد. این درب ها علاوه بر ایجاد امنیت کامل برای تجهیزات اتاق سرور می تواند در صورت وقوع آتش سوزی این اطمینان را حاصل نماید که دود و شعله آتش درون یک محیط کوچک باقی می ماند و بدین ترتیب از وارد شدن خسارت به سایر اموال و افراد جلوگیری کند.