شبکه و Data Center

پروژه های اجرا شده در زمینه شبکه و Data Center

_طراحی و اجرای شبکه Fttc انبار شرکت گاز از   OLTتاONT

_طراحی و اجرای شبکه Fttc شرکت گارنو از  OLT تا ONT

_اجرا شبکه Wireless 16 نقطه ای دانشگاه علوم پزشکی به طول تقریبی ۳۷ کیلومتر در استان کرمان

_طراحی و اجرا مرکز داده ۱۶۰ سروری شرکت بهستان رایان تهران

_طراحی و اجرا دیتا سنتر بانک رسالت استان کرمان

_طراحی و اجرا دیتاسنتر اموزش و پرورش استان کرمان

_طراحی و اجرا دیتا سنتر دادگستری استان کرمان

_طراحی و اجرا دیتاسنتر اداره اب منطقه ای استان کرمان

_طراحی و اجرا دیتاسنتر اتاق بازرگانی استان کرمان

-طراحی و اجرا دیتاسنتر صنایع لاستیک بارز

_طراحی و اجرا دیتاسنتر اداره کل دارایی و امور اقتصادی

_ناظر دیتاسنتر صداوسیما استان تهران

_ناظر دیتاسنتر بانک اقتصاد نوین استان کرمان

-اجرا شبکه سازمان تعاون

_اجرا شبکه صندوق قرض الحسنه رسالت

_اجرا شبکه بانک های مسکن

_اجرای شبکه بانک های ملت

_اجرا شبکه Wireless دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیش از۴ نقطه

_اجرا شبکه Wireless دبیرخانه دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

_ اجرا شبکه Wireless دبیرخانه دانشگاه علمی و کاربردی استان کرمان

_ اجرا شبکه دبیرخانه استانداری استان کرمان

_طراحی و اجرا شبکه و تجهیزات اتاق سرور ثبت اسناد شهرستان های رفسنجان، سیرجان، بافت، جیرفت، شهر بابک

_طراحی و اجرا شبکه موسسه ثارا…

_طراحی و اجرا شبکه تجهیزات اتاق سرور فروشگاه معلم

_طراحی و اجرا شبکه سازمان کودکان استثنایی

_اجرا شبکه خزانه داری استان کرمان

_اجرا شبکه اداره بهزیستی استان کرمان

_اجرا شبکه دانشگاه علمی کاربردی

_اجرا شبکه کارگزاری تامین اجتماعی

_اجرا شبکه دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

_اجرا شبکه کتابخانه مرکزی

_اجرا شبکه سازمان تهیه  و تولید مواد معدنی کشور

_اجرا شبکه رسپنتا

_اجرا شبکه قرارگاه خاتم الانبیاء

_اجرا شبکه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی استان کرمان

_اجرا شبکه کلیه شعب موسسه مالی و اعتباری مهر

_اجرا شبکه Wireless بین ذغالسنگ زرند و ابنیل به طول تقریبی ۳۳ کیلومتر

_ اجرا شبکه Wireless شرکت تبلیغاتی شیوا

_ اجرا شبکه Wireless اداره شیلات

_اجرا شبکه سازمان منابع طبیعی

_اجرا شبکه بانک اقتصاد نوین

_اجرا شبکه شهرداری منطقه ۱

_اجرا شبکه شهرداری منطقه ۲

_اجرا شبکه سازمان تعاون روستایی

_اجرا شبکه حج و زیارت

_اجرا شبکه تاکسیرانی کرمان

_اجرا شبکه دانشکده الزهرا

_اجرا لینک مخابراتی نهضت اباد کهنوج

_اجرا لینک مخابراتی اسلام اباد

_  دیتا سنتر کارخانه لاستیک بارز

_اجرا لینک مخابراتی گوتک بافت

_اجرا لینک مخابراتی گلدان بافت

_اجرا لینک مخابراتی ایستگاه ۴۱۶بافت

-اجرای کف و دیوار پوش ایق دیتا سنتر برق بردسیر

این شرکت در زمینه ی کلیه برندهای شبکه از جمله ۳COM, Homer,Belden,Mikrotik,Brandrrex,3M,Ncxans,Pelanet.Cisco.D-Link,Mata,Unicom انواع رک (پایا، دیتاشین، بلکین، اچ پی اسیا، مبتکر،…) و…فعالیت دارد